Sedan tidigare har hon suttit som oppositionsråd inom Tibros kommun. Nu har Alda Danial (L) lämnat dessa uppdrag för att bli ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Med oss idag har vi Alda Danial för att fråga lite mer om hennes bakgrund, politiska karriär och nya utmaningar.Sedan tidigare hade hon suttit som oppositionsråd inom Tibros kommun. Nu har Alda Danial (L) lämnat dessa uppdrag för att bli ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Med oss idag har vi Alda Danial för att fråga lite mer om hennes bakgrund, politiska karriär och nya utmaningar.

  • Välkommen till Hujådå Alda och grattis till det nya uppdraget. Om man får fråga kort, vad känner du till om Hujådå och hur pass involverad är du inom det assyriska kultur- och föreningslivet samt den assyriska rörelsen?

Jo jag känner till Hujådå och jag brukar faktiskt gå in på hemsidan för att hålla mig uppdaterad kring vad som händer med det assyriska folket.  Så länge jag kan minnas har jag alltid varit involverad i assyriska frågan. När det gäller politiskt var jag medlem i Zowa, assyriska demokratiska rörelsen och jag jobbade mycket aktivt under 1990-talet och i början av 2000-talet.

När det gäller föreningsarbetet så har jag även där suttit med i olika styrelser, bl.a. i assyriska föreningen i Linköping under 1990- och 2000-talet. Men sedan 2008 flyttade jag till Tibro och här finns jag med som medlem i assyriska föreningen och ställer alltid upp när det behövs. Jag är en stolt assyrier och jag berättar gärna för min omgivning att jag är assyrier.

  • För den läsare som inte känner till så mycket om dig, skulle du kort kunna berätta om dig och din familjs bakgrund?

Jag flyttade till Sverige 1992 efter Gulfkriget. Jag var 12 år gammal när vi flyttade hit. Här gick jag i skolan och senare läste jag på Linköpings universitet där jag studerade kurser inom bl.a. statsvetenskap.  Vi har alltid pratat politik hemma och speciellt mycket om assyrisk politik.  Sedan 2008 bor jag i Tibro och är gift med Athnil Danial och vi har två fina tjejer (Ninve och Ashtar) som är 10 och 8 år gamla.

  • Du har sedan tidigare suttit som oppositionsråd i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Hur var denna period och vad fick dig att lämna dessa uppdrag för att bli ordförande inom barn- och utbildningsnämnden?

Att sitta som oppositionsråd har varit bra. Man får en översikt över verksamheterna inom kommunen. Det tycker jag har varit väldigt lärorikt. Efter valet i september 2018 blev det nytt resultat och vi i Liberalerna i Tibro valde att bilda en stabil majoritet med Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet för att hålla sverigedemokraterna borta ifrån vågmästarrollen som de annars skulle få. Vårt mål är Tibros bästa.

  • För en som inte är så insatt i kommunalpolitik, vad innebär det att arbeta inom barn- och utbildningsnämnden och därtill att vara ordförande för denna nämnd?

Att vara ordförande inom barn- och utbildningens nämnden i Tibro innebär främst att jag tillsammans med nämnden har ansvaret för förskolan, grundskolan samt gymnasie- och vuxenutbildningen. Det är ett ansvarsområde på en budget med 290 miljoner inom kommunen. Vårt ansvar är att fördela budget/pengar till de olika verksamheterna. Det är politiken som tar beslut på underlag som tjänstemän arbetat fram.

  • Varför anser du att det som svensk medborgare och därtill svensk-assyrier är viktigt att engagera sig inom politiken?

Jag tycker att det är viktigt att engagera sig för att värna om det demokratiska samhället och dess värderingar. Speciellt nu när nationalismen breder ut sig i Sverige och i Europa. Då är det extra viktigt för oss som tror på Liberalismen och individens frihet att engagera sig i politiken. Sedan tycker jag också att det är viktigt att engagera sig politiskt för att vara medveten om sina rättigheter och skyldigheter i detta land. Vi assyrier är en del av Sverige och har varit med och byggt upp detta land och just därför skall vi vara med och styra landet i politiken på alla nivåer; kommun, region och riks.

  • Slutligen finns det något övrigt som du önskar tillägga till Hujådås läsare?

Jag skulle vilja uppmana alla assyrier att inte vara rädda för att engagera er i politiken.  Inget är svårt om man gör det i sin takt. Sedan skulle jag vilja skicka med en uppmaning till alla assyriska tjejer och kvinnor så att även de börjar engagera sig i politiken.

Hujådå vill tacka Alda Danial för hennes deltagande och önskar henne ett stort lycka till med sitt nya uppdrag och kommande utmaningar!