Efter ett beslut i irakiska högsta domstolen har den assyriske ledaren Yonadam Kanna återfått sin plats i irakiska parlamentet.

Idag onsdag 17 april kom avgörandet från högsta domstolen i Bagdad; Yonadam Kanna, ledare för Assyriska Demokratiska Rörelsen har rätt till sin plats i irakiska parlamentet. Beslutet går inte att överklaga.

Beslutet kommer efter cirka ett år av politisk och rättslig kamp från Kanna och den Assyriska Demokratiska Rörelsen som han leder. Bakgrunden till det som hänt går tillbaka till de senaste nationella valen i Irak där kurdiska och shiitiska grupper genomförde omfattande röstfusk i syfte att stjäla de fåtal platser som är reserverade för assyrierna i Irak, de så kallade kvotplatserna för minoriteter.

Röstfusket gick främst till genom att de kurdiska och shiitiska grupperna instruerade sina anhängare eller väpnade styrkor att rösta på vissa köpta kandidater bland assyrierna så att de skulle vinna platserna i parlamentet istället för politiker som tillhör självständiga assyriska grupper. En detaljerad rapport om röstfusket har getts ut av Assyrian Policy Institute under titeln: Iraq’s stolen elections: How Assyrian representation became Assyrian repression.

Att Yonadam Kanna nu återfår sin plats i parlamentet är en liten upprättelse mot den orättvisa som assyrierna utsatts för under det senaste valet, till råga på den etniska rensningen som IS utförde. Den Assyriska Demokratiska Rörelsen arbetar nu för att mekanismer ska införas så att icke-assyrier inte ska kunna rösta på kandidater som aspirerar på kvotplatser.