Irakiska Assyrien

Assyrien | Irakiska Assyrien

Hälften av assyrierna har återvänt

Hjälporganisationen Kyrkan i nöd har i ett pressmeddelande presenterat statistik över utvecklingen på Nineveslätten ...

Assyrien | Irakiska Assyrien

Beslut om miliser på Nineveslätten gynnar NPU

Fördel för NPU när milisgrupper tvingas bort från Ninevehprovinsen ...

Irakiska Assyrien | Världen

USA förnyar löfte om stöd till assyrier

Den amerikanska administrationen har förnyat sitt löfte om stöd till Iraks assyrier och yazidier ...

Assyrien | Irakiska Assyrien | Syriska Assyrien

Nya fall av förtryck från kurdiskt håll

I syrien har kurdiska YPG ockuperat fler assyriska byar och i Norra Irak har KRG infört extra skatter mot assyriska företagare....

Assyrien | Irakiska Assyrien

Stillestånd på Nineveslätten

Det råder stillestånd mellan irakiska styrkor och kurdiska ockupationsstyrkor på Nineveslätten efter ingripande från USA....

Assyrien | Irakiska Assyrien

Större roll för NPU att vänta

Den assyriska styrkan NPU på Nineveslätten väntas få mer resurser och en utökad roll nu när den kurdiska ockupationen upphört till största delen....

Assyrien | Irakiska Assyrien

KRG pressas tillbaka till 2003 års gränser

Flera bekräftelser på att KRG pressas tillbaka till 2003 års gränser. För assyriernas del innebär det nya möjligheter till lokalt självstyre....

Assyrien | Irakiska Assyrien

Kurdiska ockupationen vägrar lämna Alqosh

Den kurdiska ockupationen vägrar lämna Alqosh inför ett ultimatum från iraks styrkor efter segdragna förhandlingar....