Turkiska Assyrien

Assyrien | Diaspora | Europa | Turkiska Assyrien

Israil Makko – En pionjär inom den assyriska rörelsen i Europa har gått bort

En av grundarna till den assyriska rörelsen i Centraleuropa, Israil Makko, gick bort den 30 september 2018 i Augsburg i Tyskland. Omkring 1200 assyrier tog farväl av honom i Augsburg varefter hans s...

Assyrien | Turkiska Assyrien

Nytt turkiskt besked ger hopp för assyriska kyrkoegendomar

Ett oväntat utspel från turkiske vice premiärministern har gett hopp om att ägarskapet över assyriska kyrkoegendomar ska återgå till assyrisk ortodoxa kyrkan....

Assyrien | Turkiska Assyrien

Konfiskationen uppmärksammad av flera länder

Bland annat svenska UD håller på att skaffa sig information om konfiskationen av assyriska kyrkoegendomar av Turkiet....

Assyrien | Historia | Religion | Turkiska Assyrien

Olika besked kring konfiskeringar

Det råder oklarhet om turkiska myndigheter kommer att återkalla beslut som lett till att assyriska kyrkofastigheter hamnat i statlig ägo....

Assyrien | Diaspora | Turkiska Assyrien | Världen

Wallström frågas ut om turkiska konfiskeringar av assyriska egendomar

Avslöjandet om turkiska myndigheters konfiskering av assyriska egendomar väcker engagemang. Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (S) har ställt en skriftlig fråga till utrikesministern och assyriska or...

Assyrien | Turkiska Assyrien

Ny lag ger turkiska staten rätt att konfiskera kyrkor

En ny lag i Turkiet som trädde i kraft 2014 gör det möjligt för staten att konfiskera egendom till kyrkor och kloster i Turabdin. När Mardin blev storstad omvandlades dess byar till stadsdelar. D...

Assyrien | Turkiska Assyrien

Turismen till Turabdin åter igång

Besöken till turkiska Assyrien väntas komma igång igen efter två års oroligheter....