Världen

Irakiska Assyrien | Världen

USA förnyar löfte om stöd till assyrier

Den amerikanska administrationen har förnyat sitt löfte om stöd till Iraks assyrier och yazidier ...

Diaspora | Världen

Lanserar kampanj för irakiskt erkännande av Simelemassakern

Fyra assyriska organisationer har lanserat en gemensam kampanj för ett irakiskt erkännande av Simelemassakern 1933...

Diaspora | Världen

Vill undersöka svensk-assyriers attityd till Israel

Svensk-assyriers inställning till staten Israel ska undersökas i en studie från Bar-Ilan universitet....

Diaspora | Världen

Start för Assyrian Policy Institute i Washington

I veckan startar en ny assyrisk organisation professionell verksamhet i Washington med målet att verka som lobby-organ....

Diaspora | Världen

Animerat om Assyrien av TED-Ed

Det forna Assyriens historia tecknas på fem minuter i en animerad video av den populära plattformen TED-Ed som vill sprida kunskap....

Diaspora | Världen

AANF välkomnar kongressledamots motion om Nineveslätten

Assyriska riksförbundet i USA välkomnar i ett pressmeddelande en motion från kongressledamoten Jeff Denham om mer amerikanskt stöd till Nineveslätten....

Diaspora | Världen

USA öronmärker 450 miljoner för assyrier

USA har kommit överens med FN-organet UNDP att motsvarande 450 miljoner kronor ska gå till stödinsatser för assyrier och yazidier på Nineveh-provinsen. Den amerikanska regeringen har genom sitt b...

Diaspora | Världen

Konferens om förtryck av assyrier kidnappad av KRG

KRG:s kontor i Washington lyckades styra om en konferens som skulle handla om det kurdiska styrets förtryck av assyrier till ett propagandaevent. Tisdag 5 december hölls en konferens i Washington ...