Historia

Historia

En ovärderlig studie

Nemrod Barkarmo har läst forskaren Ulf Björklunds bok om assyrierna från 70-talet och är imponerad över innehållet och orolig för att den riskerar att falla i glömska....

Historia | Seyfo

Riksförbundet starkt kritiskt till Lövfens brutna vallöfte

Assyriska riksförbundet framför stark kritik mot regeringen och socialdemokraterna efter statsministerns besked om att regeringen backar ifråga om erkännande av folkmordet på assyrierna....

Historia

En överlevare berättar

I samband med den årliga minnesdagen för assyriska folkmordet den 24 april publicerar Hujådå ett utdrag ur en bok med berättelser från överlevare....

Identitet | Profil

100 år sedan avgörande sveket i Assyrien

Den legendariska assyriska patriarken Mar Shimun mördades kallblodigt av den kurdiska ledaren Simko för hundra år sedan i Assyrien....

Identitet

Genetikstudie bringar intressanta resultat om assyrisk identitet

En studie genomförd av forskare vid Harvard Medical School visar likheter och skillnader i ursprung bland assyrier och andra etniska grupper i irakiska Assyrien....

Historia | Identitet

Drömmen om Brasilien

Mellan 1930-40 gjordes flertalet försök att förflytta assyrier till olika områden; från förföljelse och folkmord till trygghet och säkerhet. Nemrod Barkarmo berättar här om den assyriska bos...

Historia | Identitet

En återupptäckt visionär

Abraham K Yoosuf var länge bortglömd och okänd men i början på 1900-talet var han en viktig aktör inom den assyriska rörelsen. Nemrod Barkarmo har läst en nyutgiven biografi om en visionär le...

Historia | Identitet

Unik upptäckt från assyriska imperiets sista dagar

En liten kilskriftstavla har visat sig innehålla information om det assyriska imperiets sista skälvande dagar, en period som man hittills inte funnit mycket information från. Någongång runt år 6...