Identitet

Diaspora | Europa | Förening | Historia | Identitet | Verksamhet

Israil Makko 1996: utvärdering av assyriska rörelsen

Augin Kurt Haninke tillgängliggör intervju på svenska om en av våra kända hjältar Israil Makko som nyligen gick bort. Genom hans livs berättelse kastas ljus över assyriska rörelsens nationell...

Identitet | Profil

100 år sedan avgörande sveket i Assyrien

Den legendariska assyriska patriarken Mar Shimun mördades kallblodigt av den kurdiska ledaren Simko för hundra år sedan i Assyrien....

Identitet

Genetikstudie bringar intressanta resultat om assyrisk identitet

En studie genomförd av forskare vid Harvard Medical School visar likheter och skillnader i ursprung bland assyrier och andra etniska grupper i irakiska Assyrien....

Historia | Identitet

Drömmen om Brasilien

Mellan 1930-40 gjordes flertalet försök att förflytta assyrier till olika områden; från förföljelse och folkmord till trygghet och säkerhet. Nemrod Barkarmo berättar här om den assyriska bos...

Historia | Identitet

En återupptäckt visionär

Abraham K Yoosuf var länge bortglömd och okänd men i början på 1900-talet var han en viktig aktör inom den assyriska rörelsen. Nemrod Barkarmo har läst en nyutgiven biografi om en visionär le...

Historia | Identitet

Unik upptäckt från assyriska imperiets sista dagar

En liten kilskriftstavla har visat sig innehålla information om det assyriska imperiets sista skälvande dagar, en period som man hittills inte funnit mycket information från. Någongång runt år 6...

Historia | Identitet

Agerar aktivt för splittring

Ledaren för den katolska kyrkan för östassyrier Louis Sako arbetar målmedvetet för att splittra folkgruppen i länder som Frankrike....

Historia | Identitet

Ny bok tar upp assyrisk migration från Turkiet

Tidningen Hujådå har använts som källmaterial för beskrivning av assyrisk migration från Turkiet till Sverige i en nyutgiven antologi....