Verksamhet

Förening | Verksamhet

Jubileumsfest inleddes med storslagen barnkonsert

Söndagen den 7 oktober anordnades en barnkonsert, den första av sitt slag i Assyriska Kulturhuset i Frölunda. Detta år utmärks av att det är 30 år sedan kulturhuset för första gången slog up...

Förening | Verksamhet

Unga och gamla hedrade minnet av martyrer

Assyriska martyrernas dag samlade ett hundratal i Linköping ...

Riksförbundet | Verksamhet

”Vi befinner oss i en lugnare fas”

Hujådå tar temperaturen på förbundet ett år in på mandatperioden...

Riksförbundet | Verksamhet

Lanserar obligatorisk utbildning för förtroendevalda

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om en obligatorisk utbildning för alla förtroendevalda inom organisationer anslutna till ARS....

Riksförbundet | Verksamhet

Rekordmånga betalande via förbundets medlemsystem

På måndagen passerade Assyriska riksförbundet fyratusen betalande medlemmar i det gemensamma medlemssystemet....

Riksförbundet | Verksamhet

Välkommen till nya Hujådå

Responsiv, SEO-vänlig och utvecklingsbar - nya Hujådå är här....

Riksförbundet | Verksamhet

Pappersupplaga läggs på is

Utgivningen av pappersupplagan av Hujådå läggs på is efter att Kulturrådet inte beviljat produktionsbidrag....

Riksförbundet | Verksamhet

Ökat statsbidrag till riksförbundet

ARS får ökat statsbidrag för år 2018 av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor trots färre redovisade betalande medlemmar och obstruktionsförsök....