Förening | Verksamhet

Unga och gamla hedrade minnet av martyrer

Assyriska martyrernas dag samlade ett hundratal i Linköping ...