Assyrien

Assyrien | Syriskockuperade Assyrien

Västerlänningarna som går kurdiska ärenden

Mönstret med västerlänningar som driver kurdiska intressen på assyriernas bekostnad blir alltmer uttalat. De är västerlänningar som arbetar inom journalistik eller politik och står formellt up...

Assyrien | Irakockuperade Assyrien

Kurdisk terrorism drabbar assyrier

Den upptrappade konflikten mellan terrorstämplade PKK och Barzani-klanens milis riskerar att drabba assyrier. Det kokar mellan terrorist-organisationen PKK och Barzani-klanen. Den latenta maktkampen ...

Assyrien | Irakockuperade Assyrien

Julklappar till barn i Irakockuperade Assyrien

Biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser gör det möjligt för enskilda att donera julklappar till barnen i Assyrien. Söndag den 22 november kan den som vill skänka en julklapp till barn i s...

Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Assyrisk kyrka till försäljning i Mardin

En assyrisk-ortodox kyrkobyggnad har lagts ut till försäljning av en muslimsk man i turkiskockuperade Assyrien. En gammal kyrkobyggnad i Mardin identifierad som S:t Johannes kyrkan har lagts ut till...

Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Dawronoye-representant under utredning för våldtäkt

Tuma Celik, parlamentsledamot i Turkiet har uteslutits ur det kurdiska HDP partiet då han misstänks för våldtäkt mot en kvinna. Tuma Celik valdes in i det turkiska parlamentet under de senaste na...

Assyrien | Syriskockuperade Assyrien

Insamling till behövande i syriska Assyrien

Ett program på Assyria TV för insamling till behövande i syriska Assyrien resulterade i närmare 150 tusen kronor. Den ekonomiska situationen i Syrien har förvärrats kraftig då den syriska liran...

Assyrien | Irakockuperade Assyrien

Nytt fall av markstöld

I byn Hazar Jot i Irakockuperade Assyrien har kurder inkräktat på assyrisk mark. Nyheten om markstölden har rapporterats av bland annat Persecution.org en organisation som bevakar övergrepp mot kr...

Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Positiv utveckling i Turabdin

Efter årtionden av negativ utveckling ökar hoppet för denna del av Assyrien. Efter årtionden av bakslag och tillbakagång för assyrierna i denna del av Assyrien har utvecklingen vänt de senaste ...