Världen

Diaspora | Världen

Använder nätet för att stärka språket

Diana Atureta från Kanada har genom Assyrian Circles skapat en mötesplats för språkälskare som vill lära sig olika assyriska dialekter. Som ung hade Diana Atureta endast sin mamma att tala assyr...

Diaspora | Världen

Vill utesluta föreningar

Ordföranden för Assyriska riksförbundet i Tyskland vill utesluta förening som anklagas för illojalitet. I ett förslag till det kommande årsmötet föreslår Aziz Said som är förbundsordföran...

Diaspora | Världen

Trump delar assyrier i USA

De djupa politiska motsättningarna i USA avspeglar sig i allt högre grad hos den assyriska gruppen i landet. Klyftan mellan demokrater och republikaner har sällan varit lika djup som idag i det sto...

Diaspora | Världen

Ökänd grupp i fritt fall

Den PKK-stödda Dawronoye-gruppen befinner sig i fritt fall efter att ha mött flera bakslag och avhopp. Avhopp, misshandel, våldtäkter och andra otäcka händelser har skakat om redan försvagade d...

Diaspora | Världen

“Vi kurder har dragit nytta av assyriernas utrotning”

Den kurdiske författaren Recep Marasli erkänner den kurdiska skulden i utrotningen av assyrier från Assyrien. I en artikel med titeln “Justice for Assyrians: A Kurdish perspective” publ...

Diaspora | Världen

Därför lyfter dawronoye seyfo-frågan

Seyfo-frågan är ett ständigt tema hos den prokurdiska gruppen, men inte av de anledningar många vill tro. Den sektliknande gruppen dawronoye som bildades av PKK och som till stora delar fortfarand...

Diaspora | Världen

Talar om assyrier utan någon assyrisk röst

En amerikansk myndighet utmärker sig på ett negativt sätt genom att tala om assyrier men inte med assyrier. Myndigheten United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) anordnar...

Diaspora | Världen

Representant bekräftar uppgifter om splittring

En representant från gruppen för bildandet av ett exilparlament bekräftar Hujådås uppgifter om splittring. Yousif Bet Yousif, representant för UCAP, den grupp som arbetar för bildandet av ett a...