Världen

Diaspora | Världen

USA-assyrier pushar för erkännande av Simele-massaker

Assyriska organisationer i USA uppmärksammar att flera resolutioner har antagits som innebär att massakern på assyrier 1933 erkänns. I ett pressmeddelande undertecknat av ett flertal assyriska org...

Diaspora | Världen

Mobiliserar aktivister för digitala aktioner

Assyrian Policy Institute bjuder in alla till att bli digitala aktivister för den assyriska frågan under en vecka. “Digital Week of Action” som insatsen kallas kommer att pågå från f...

Diaspora | Världen

Beskrivning av assyrier i studier finansierade av assyrier upprör

Den professor som anlitats för att undervisa och forska i det av assyrier finansierade “Assyrian Studies Program” på University of California Berkeley anklagas för att förminska assyri...

Diaspora | Världen

Ville skapa familjeträd – blev enormt arkiv

Ramsin Adam från Kanada har skapat en omfattande sajt om modern assyrisk historia, men från början ville han bara dokumentera sitt familjeträd. Hemsidan Assyrian Archive är idag en av de mest omf...

Diaspora | Världen

Nu kan du promenera på Nineveh Road

En gata har döpts till Nineveh road i förorten Hume i Melbourne, Australien. I en nyetablerad del av småstaden Hume norr om storstaden Melbourne har en mindre gata nyligen fått namnet Nineveh road...

Diaspora | Världen

Använder nätet för att stärka språket

Diana Atureta från Kanada har genom Assyrian Circles skapat en mötesplats för språkälskare som vill lära sig olika assyriska dialekter. Som ung hade Diana Atureta endast sin mamma att tala assyr...

Diaspora | Världen

Vill utesluta föreningar

Ordföranden för Assyriska riksförbundet i Tyskland vill utesluta förening som anklagas för illojalitet. I ett förslag till det kommande årsmötet föreslår Aziz Said som är förbundsordföran...

Diaspora | Världen

Trump delar assyrier i USA

De djupa politiska motsättningarna i USA avspeglar sig i allt högre grad hos den assyriska gruppen i landet. Klyftan mellan demokrater och republikaner har sällan varit lika djup som idag i det sto...