Världen

Diaspora | Världen

Ökänd grupp i fritt fall

Den PKK-stödda Dawronoye-gruppen befinner sig i fritt fall efter att ha mött flera bakslag och avhopp. Avhopp, misshandel, våldtäkter och andra otäcka händelser har skakat om redan försvagade d...

Diaspora | Världen

“Vi kurder har dragit nytta av assyriernas utrotning”

Den kurdiske författaren Recep Marasli erkänner den kurdiska skulden i utrotningen av assyrier från Assyrien. I en artikel med titeln “Justice for Assyrians: A Kurdish perspective” publ...

Diaspora | Världen

Därför lyfter dawronoye seyfo-frågan

Seyfo-frågan är ett ständigt tema hos den prokurdiska gruppen, men inte av de anledningar många vill tro. Den sektliknande gruppen dawronoye som bildades av PKK och som till stora delar fortfarand...

Diaspora | Världen

Talar om assyrier utan någon assyrisk röst

En amerikansk myndighet utmärker sig på ett negativt sätt genom att tala om assyrier men inte med assyrier. Myndigheten United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) anordnar...

Diaspora | Världen

Representant bekräftar uppgifter om splittring

En representant från gruppen för bildandet av ett exilparlament bekräftar Hujådås uppgifter om splittring. Yousif Bet Yousif, representant för UCAP, den grupp som arbetar för bildandet av ett a...

Diaspora | Världen

Attack mot assyriska Wikipedia-sidor

Kurdiska nationalister har vandaliserat flera assyriska Wikipedia-sidor i en koordinerad attack. Inför minnesdagen för det assyriska folkmordet den 24 april gick misstänkt kurdiska nationalister ti...

Diaspora | Världen

Vill synliggöra assyrierna på röstsedeln

Nätverksorganisationen Vote Assyrian vill öka assyriernas synlighet i det amerikanska valet. Över en halv miljon assyrier lever i USA. Många återfinns i täta communities i städer som Detroit, C...

Diaspora | Världen

Så firas Akitu under pandemin

Istället för fester och folksamlingar blir det assyriska nyåret virtuellt. Det assyriska nyåret 6770 firas annorlunda nu när stora delar av världen är under karantän till följd av Corona-viru...