Verksamhet

Riksförbundet | Verksamhet

Robust år för riksförbundet – trots pandemin

Assyriska riksförbundets verksamhet tuffade på under förra året och firade en del framgångar trots pandemin. 2020 var ett tufft år för många idéburna verksamheter, så även för Assyriska ri...

Riksförbundet | Verksamhet

Upplysarnas dag fokuserar på kvinnorna

Årets upplaga av Assyriska Upplysarnas Dag hålls digitalt och fokuserar på frågan om avsaknaden av kvinnliga förebilder. Eventet som tidigare var uppkallat efter en man, Naum Faik, fokuserar i å...

Förening | Verksamhet

Coronastöd till Assyriska föreningar i Södertälje

Assyriska Kulturföreningen i Södertälje har beviljats 100 tusen och Assyriska FF 784 tusen kronor i coronastöd av kommunen. Södertälje kommun meddelar i ett pressmeddelande att man betalar ut et...

Riksförbundet | Verksamhet

Uppmanar till digitala årsmöten

Assyriska riksförbundet rekommenderar sina föreningar att hålla digitala årsmöten istället för fysiska. Det börjar närma sig den period på året då förbund och föreningar planerar sina å...

Ungdomsförbundet | Verksamhet

Ställer om till digitalt event

Pandemins utveckling har påverkat den kommande kursen Identitet i förändring som kommer att hållas enbart virtuellt. Kursen var från början tänkt att hållas både virtuellt och fysiskt i Stock...

Riksförbundet | Verksamhet

Hälften av förtroendevalda har genomgått utbildning

Runt hälften av de förtroendevalda inom Assyriska riksförbundet har slutfört förbundets digitala utbildningen sedan sommaren. En viktig del av förbundets arbete för att öka kunskapsnivån blan...

Riksförbundet | Verksamhet

Flera aktiviteter planerade

Efter en lång avvaktan med anledning av pandemin planerar nu Assyriska riksförbundet flera kommande aktiviteter. Ordförandeträff, veckoslutskurs och träffar runtom i landet är aktiviteter som pl...

Riksförbundet | Verksamhet

Hujådås arkiv flyttat

Tidningen Hujådås digitala arkiv är nu flyttat till den nya sajten efter två års arbete. När Hujådå bytte skepnad, teknisk plattform och domän från Hujada.com till nuvarande hujada.nu år 20...