Assyriska riksförbundet i Tysklands ordförande Aziz Said hotar med att stämma Assyria TV på en halv miljon kronor för att kanalen har ställt frågor om hans inblandning i en misstänkt förskingring.

Det stormar kring Aziz Said, ordförande för Assyriska riksförbundet i Tyskland. Han tycks nu försöka att lägga locket på det misstänkta fallet av förskingring där han misstänks ha fört över pengar tillhörande förbundet till ett konto som han själv kontrollerar.

I ett brev från en juristbyrå i Berlin hotar nu Aziz Said att stämma Assyria TV på runt en halv miljon kronor för förtal. Brevet skickades strax innan en aviserad sändning om ämnet i kanalen och ses därför som ett försök att skrämma Assyria TV:s ledning till tystnad.

Assyria TV är dock inte den enda rösten han nu söker tysta genom hot.
Aziz Said har även gett sig på två tidigare anställda med tysk bakgrund på förbundet och hotat med att stämma dessa för trolöshet mot arbetsgivaren om de inte signerar ett uttalande om att de inte känner till några oegentligheter hos sin tidigare arbetsgivare.

Circis Grigo, formellt valberedare i tyska riksförbundet och nära allierad till Aziz Said har i sin tur ringt runt till personer både i Tyskland och Sverige för att tysta ner skandalen. På samma sätt har en annan nära allierad, Abdulmesih Barabraham, agerat bakom kulisserna för att frågan inte ska uppmärksammas vidare.

Abdulmesih Barabraham.

Försöken att lägga locket på tycks misslyckas och slå tillbaka. Assyria TV har inte låtit sig skrämmas av brevet från juristbyrån och har följt upp sin rapportering kring frågan. Trots dementin från de två tidigare anställda finns flera personer som vittnar om att de är i själva verket de som upptäckte stöldförsöket och som slog larm. Frågan tycks nu även snappas upp av tysk media med journalister som har kontaktat representanter för det tyska riksförbundet och ställt frågor.

Aziz Said har inte svarat på Hujådås frågor om stöldförsöket.