Hujådå skrev nyligen om ett program på Assyria TV där flera personer trädde fram och berättade hur Nuri Kino försökt utöva påtryckningar inför Assyriska riksförbundets årsmöte i fjol. Nu framkommer uppgifter som pekar ut honom för att ha försökt påverka val av styrelse i Assyriska Ungdomsförbundet i år.

Lördagen den 19 mars hade Assyriska ungdomsförbundet sitt årsmöte i Linköping. Alltfler pekar nu på att Nuri Kino direkt eller indirekt dragit i trådarna för att bland annat påverka vilka som ska sitta i Ungdomsförbundets styrelse.

Nuri Kinos inblandning i Assyriska ungdomsförbundets årsmöte visar sig tydligast i vilka som valdes till ombud från två föreningar i landet. I den ena föreningen, som varken har ungdomssektion eller har varit aktiv i ungdomsförbundet de senaste åren, anmälde sig plötsligt en nära släkting till Nuri Kino som ombud. Till det anmärkningsvärda hör att släktingen i fråga är över 60 år gammal. Den andra som anmälde sig som ombud har även hen indirekta släktband till Nuri Kino och är över femtio år gammal.

– Jag höjde naturligtvis på ögonbrynen när vi fick in anmälan från en person som är runt sextio år gammal. Vad har hen att göra på ett årsmöte för ett ungdomsförbund, tänkte jag, berättar Johannes Akkurt som var ordförande då men som nu är ordinarie ledamot.

I en annan förening där två personer med släktband till Nuri Kino och en av hans närmaste medarbetare i A Demand for Action fanns i styrelsen anmäldes ombuden på ett tvivelaktigt sätt, berättar en insatt som blev vittne till turerna.

– Jag tog kontakt med styrelsen för att föreslå ombud till AUF:s årsmöte. Jag fick då veta att en person som tidigare satt i styrelsen men som uteslutits redan anmält ombud i föreningens namn utan något styrelsebeslut. När jag tittade på namnen var det tydligt att dessa var nära vänner till den person som anmält dem. Ett av ombuden var dessutom syskon till den uteslutna personen. Jag tog upp det med styrelsen men det blev snabbt uppenbart att personer i styrelsen med släktband till Nuri Kino ställt sig bakom det hela och de försvarade agerandet. Det hela kändes orkestrerat, berättar vittnet.

Johannes Akkurt som var ordförande i ungdomsförbundet fram till mars i år och som nu är ordinarie ledamot har på olika sätt märkt av den påverkan som Nuri Kino utövat mot Ungdomsförbundet.

– Det framkom på olika sätt. Tydligast blev det när anhängare till Nuri Kino som då satt i vår styrelse ville ha honom som årets assyrier. Beslutet ogiltigförklarades då minst en av personerna var jävig genom sitt officiella och intima samarbete med Nuri Kino och då frågan splittrade styrelsen starkt.

När Johannes Akkurt klargjorde för styrelsen att jäv föreligger och att styrelsen därför inte kan välja Nuri Kino till årets assyrier blev situationen nästan hotfull berättar han.

– På det sista styrelsemötet var stämningen minst sagt dålig. De drog dit ungdomsförbundets interna revisor utan min vetskap som ordförande. Syftet var uppenbart, han var skickad att lägga sig i styrelsens arbete och stödja falangen som Nuri Kino står bakom för att tvinga igenom att Nuri Kino ska utses till årets assyrier.

Internrevisorn för ungdomsförbundet står nära Nuri Kino och har synts flitigt med denne i bland annat Länstidningen.

Under ungdomsförbundets årsmöte lade internrevisorn fram ett revisorsutlåtande som förbryllade många av de närvarande. Han rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen förutom avgående ordföranden Johannes Akkurt som han menade hade bland annat lagt sig i revisorns arbete.

– Jag tror att alla närvarande märkte att det inte var hans egna ord och att han sannolikt gick någon annans ärende, berättar Johannes Akkurt.

Årsmötet ogillade revisorns argument och beviljade enhälligt ansvarsfrihet för Akkurt som noggrant redovisade för varför anklagelserna mot honom saknade saklig grund.

– Jag tycker att det framkommer väldigt tydligt att han (Nuri Kino, red.anm) har orkestrerat alla turer bakom kulisserna. Han har försökt bli utsedd till årets assyrier och när det inte gått har han försökt manipulera årsmötet genom att förmå släktingar att anmäla sig som ombud. Han har försökt hämnas mot Johannes personligen via sin allierade som råkar vara internrevisor i AUF genom att denne inte föreslog ansvarsfrihet för Johannes. Det är ett sjukt beteende i mina ögon, berättar personen som bevittnade uttagningen av ombud i en av föreningarna.

Assyriska Ungdomsförbundets styrelse har sedan dess annullerat priset årets assyrier 2015 meddelar man på organisationens hemsida.

Hujådå har tidigare refererat till ett program på Assyria TV där flera personer med många år i det svensk-assyriska föreningslivet avslöjade hur Nuri Kino ringde upp dem inför Assyriska riksförbundets årsmöte år 2015 för att påverka vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen. En av de medverkande uttryckte sig så här:

“Vi vet att han genom sitt agerande har tappat mycket stöd och förtroende. Han har skadat sitt anseende bland många. Han har ju valt att bilda och driva en egen organisation, hur kan han då anse sig ha rätt att på något sätt lägga sig i andra organisationer?”

Hujådå har sökt Ungdomsförbundets internrevisor och Nuri Kino via e-post för kommentarer men inte fått svar.