Assyriska Ungdomsförbundet, AUF, har fått en ny styrelse under helgen.

Lördagen den 25 februari höll Assyriska Ungdomsförbundet sin årsstämma i Assyriska Turabdinföreningens lokaler i Jönköping. Ett trettiotal ombud och medlemmar var på plats.

Förutom att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet röstades nya personer in i styrelsen då AUF har växelval. Den nya styrelsen består av Katrin Genc, ordförande, Johannes Akkurt, Nemrod Barkarmo, Atra Peres Slewa, Ilona Rhawi samt de nyvalda styrelseledamöterna Kristin Shamoun, Rabi Yousef, Martin Ego, Charbel Yakoub och Ninos Aslan.

Årsstämman hade även att ta ställning till flera viktiga motioner. En av de viktigare var att föreningar anslutna till AUF måste använda det centrala medlemssystemet för hantering av medlemsavgifter.

Assyriska Ungdomsförbundet arbetar för ungas organisering och inflytande och anordnar bland annat temadagar, veckoslutskurser och föreläsningar för och av ungdomar.