Hujådå betyder union eller enighet på assyriska. Hujådå är Assyriska Riksförbundets medlemstidning i form av denna webbtidning. Förbundet började utgivningen 1978. Tidningen utges idag på svenska men tidigare även på assyriska, engelska, arabiska och turkiska. Tidningen vänder sig främst till medlemmarna i Assyriska riksförbundet i Sverige.

Redaktion, ansvarig utgivare och redaktionspolicy
Redaktionsansvarig tillsätts av Assyriska riksförbundets styrelse. Ansvarig utgivare är normalt förbundsstyrelsens ordförande. Redaktionsarbetet utgår från en skriven policy som förbundsstyrelsen har antagit. Utöver redaktionspolicy följer Hujådå Svenska Journalistförbundets publicitetsregler.

Grundlagsskydd
Hujådå är en registrerad databas hos Myndigheten för Radio och TV. Det innebär att tidningen omfattas av grundlagsskyddet för media.

Tidningens historia
Det allra första numret av Hujådå gavs ut den första maj 1978 av Assyriska föreningarnas riksförbund som hade bildats i april året innan. Förbundsledningen valde namnet Hujådå för att hedra minnet av en annan tidning och dess utgivare, den assyriske publicisten och folkbildaren Naum Faik som levde 1868-1930.

Tryckta upplagor
Hujådå gavs ut endast i tryck mellan maj 1978 – 2006. Från och med 2007 upphörde den tryckta upplagan med elva nummer per år. Tidningen övergick istället till publicering på nätet och kvartalsutgivning. Även kvartalsutgivningen lades ner efter två år och kvar blev endast nätupplagan. År 2016 återupptogs kvartalsutgivningen men lades åter igen ner i slutet på 2017. Under sommaren 2018 bytte tidningen adress från hujada.com till hujada.nu och fick ett ansiktslyft.

Framgångar
Hujådå har genom årens lopp intervjuat ledande personer och blivit citerad i riksmedia. Inför valet 2006 intervjuade tidningen moderatledaren Fredrik Reinfeldt två veckor innan han valdes till statsminister. Intervjun uppmärksammades i efterhand när det visade sig att Reinfeldt, tvärtemot vad han uppgav i intervjun, inte ville se ett erkännande av assyriska folkmordet.

Tidigare medarbetare
Många personer har genom årens lopp hjälpt till att skapa Hujådå. Nisha Besara, samhällsdebattör och skribent på bland annat Expressen började sin skribentkarriär på Hujådå.

Milstolpar
1978 – Första numret ser dagens ljus, tidningen ges ut med 11 nummer per år

1997 – Första nätversionen lanseras

2006 – Andra nätversionen lanseras

2007 – Den trycka upplagan med 11 nr per år övergår till kvartalsutgivning

2009 – Kvartalsutgivningen läggs ner och Hujådå blir en renodlad nättidning

2016 – Kvartalsutgivning återupptas

2017 – Kvartalsutgivningen läggs ner i slutet av året

2018 – Tidningen får nytt utseende och ny webbadress