Riksdagsmannen Robert Halef (KD) pekas ut i en hemligstämplad polisrapport om kriminella klaner och nätverk.

Robert Halef är en framstående medlem i den stora och dominerande Halef-klanen. Nu pekas han ut i en hemlig polisrapport om kriminella klaner som har läckt ut till media.

Enligt underrättelserapporten som Aftonbladet har tagit del av pekas Robert Halef ut som en av fyra politiker med nära anknytning till klaner som fungerar som kriminella nätverk och som har nästlat in sig i föreningsliv, samfund, näringsliv, kommunpolitik och ända upp i riksdagen.

Halef-klanen dominerar i det ena assyrisk-ortodoxa stiftet i Sverige och kontrollerar i praktiken tiotals miljoner som kyrkans medlemmar betalar i medlemsavgift via skattesedeln varje år. Enligt rapporter i media räknar stiftet med att få in över 27 miljoner kronor i år. Det kan stiftet till stor del tacka KD-politikern Robert Halef för. Han var den som drev på att det stift som domineras av Halef-klanen skulle få uppbördsrätt för trossamfund.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) var den som år 2012 slutgiltigt godkände att kyrkan får ta in medlemsavgiften via Skatteverket. Regeringen avslog först kyrkans ansökan med anledning av splittringen av assyrisk-ortodoxa kyrkan i två stift. Två år senare godkände dock regeringen uppbördsrätt utan det tidigare kravet.

Sättet som Robert Halef har använt sin politiska ställning för att få igenom ett politiskt beslut som i praktiken gynnar den klan han tillhör kan vara ett exempel på den sorts klanproblematik som polisens rapport tar upp.

Trots tiotals miljoner i intäkter är det få av stiftets medlemmar som har insyn i hur pengarna används. Klandominansen gör i praktiken att endast utvalda personer väljs till stiftets styrelse, det organ som kontrollerar miljonerna.

Stiftets hemsida saknar information och det går som kyrkomedlem inte att ta del av årsredovisningar, protokoll eller andra handlingar som visar hur medlemsintäkterna används.