En medlem i Linköping har uteslutits och polisanmälts efter hot mot flera medlemmar.

Förbundsstyrelsen har nyligen fattat beslut om uteslutning samt polisanmälan mot en person i Mesopotamien Kulturcenter i Linköping som framfört hot riktade mot förbundsstyrelsen. Hotet kom efter att förbundsstyrelsen uppmärksammat flera allvarliga händelser som personen varit involverad i.

Förutom hotet riktat mot förbundsstyrelsen är den uteslutna personen anklagad för att ha uttalat djupt kränkande svordomar mot en annan medlem, uttalat sig hotfullt mot en medlem vid minst ett tillfälle samt hävdat att hen har uppdrag i föreningen trots att det justerade årsmötesprotokollet inte visar något sådant.

Flera medlemmar i föreningen har vittnat om en obehaglig stämning och att många drar sig för att gå till föreningen på grund av den numera uteslutna personens agerande. Oroligheterna ledde till att flera i föreningens styrelse hoppade av sina uppdrag efter upprepade kränkningar.

På sin facebook-sida har den numera uteslutna personen fortsatt att kränka medlemmar genom att skriva: “Jag funderar på hur man kan rensa ut bakterier i MKC föreningen..

Teknisk bevisning har även säkrats gällande hotet som framförts till förbundsstyrelsen och polisen arbetar just nu med ärendet. Personen i fråga har hotat med att “bryta benen” på medlemmar i förbundsstyrelsen om dessa kommer till föreningen igen.

Förbundets stadgar fick tillägg under 2016 som innebär att förbundsstyrelsen är förpliktigad att rutinmässigt upprätta polisanmälan vid varje fall av hot, trakasserier, kränkningar eller andra allvarliga incidenter inom förbundet och dess medlemsorganisationer. Det aktuella fallet utgör den första praktiska tillämpningen av förbundets stadgar på denna punkt.

Förbundsstyrelsen har även yrkat på uteslutning för en annan person som Hujådå tidigare skrivit om med anledning av allvarliga fall av kränkningar och hotfulla meddelanden. I samband med en aktivitet beskrev personen kvinnliga medlemmar som horor “som suger kuk i Norsborgs Centrum och som tar plats på bekostnad av eldsjälar“. I ett e-postmeddelande till flera medlemmar skrev han hotfullt om andra medlemmar: “Man pratar inte med hundar eller skickar mail till dem..(..)..Dessa måste bort med alla medel“.

Riksförbundets årsmöte väntas fatta beslut i fråga om uteslutningen den 26 mars.