Abdulmasih Barabraham som Hujådå har skrivit om tidigare har nu siktet inställt på att skapa en ny organisation som ska konkurrera med Assyrian Confederation of Europe.

Den assyriska europeiska konfederationen ACE kan snart få konkurrens i form av en ny assyrisk EU-organisation. Uppgifterna kommer fram i ett brev som ordföranden för Assyriska riksförbundet i Tyskland, Aziz Said, har skickat ut till en rad föreningar och organisationer i Europa. I brevet bjuder Aziz Said organisationerna till ett möte i staden Paderborn i Tyskland den 9 juni för att diskutera hur man ska organisera sig.

Uppgifter till Hujådå bekräftar dock att den verkliga drivkraften bakom initiativet är pensionären Abdulmasih Barabraham från staden Augsburg i södra Tyskland. En källa från Tyskland med insyn berättar:

“Abdo [Abdulmasihs smeknamn, red anm.] är hjärnan bakom det hela men han vill inte synas utåt utan låter sin gamla vän och vapendragare Aziz Said utföra smutsjobbet”.

Hujådå har tidigare skrivit om Abdulmasih Barabraham med anledning av hans underminerande av Assyrian Confederation of Europe sedan dess grundande.

Det aviserade mötet den 9 juni tyder på en ändring av taktik av Abdulmasih Barabraham som tidigare var inställd på att infiltrera ACE genom att kontrollera Assyriska riksförbundet i Tyskland. Enligt konfederationens stadgar har varje förbund två röstberättigade medlemmar i konfederationens styrelse. Han såg därför bland annat till att hans dotter valdes in som ledamot av det tyska förbundet. Infiltrationen misslyckades dock när konfederationens styrelse med Attiya Gamri som president till slut valde att stänga av det tyska förbundet tills vidare. Beslutet berodde dels på uppgifter om fusk och stadgebrott under det tyska riksförbundets årsmöte och dels för att de två ledamöterna från Tyskland ägnade sin energi åt att motarbeta resten av konfederationens styrelse istället för att fokusera på arbetet.

Efter suspenderingen tycks Abdulmasih ha insett att infiltrationen har varit fruktlös och söker nu därför skapa en konkurrerande konfederation istället. Abdulmasih har tidigare i ett kort meddelande till Assyria TV avböjt att kommentera uppgifterna om hans agerande i frågan.