Ordföranden för Assyriska riksförbundet i Tyskland vill utesluta förening som anklagas för illojalitet.

I ett förslag till det kommande årsmötet föreslår Aziz Said som är förbundsordförande att Assyrische Medie Verein, en förening ansluten till Assyriska riksförbundet i Tyskland, ska uteslutas ur förbundet.

Enligt Aziz Said har föreningen skadat förbundets anseende genom att uppmärksamma den stöld som han misstänks för och som han har vägrat att svara på frågor om.

Aziz Said har även förberett ett förslag om att ta bort begränsningen för antal mandatperioder en person får väljas till förbundsstyrelsen.

Personer i Tyskland som Hujådå har talat med befarar att Aziz Said försöker dels mörka sanningen om den misstänkta förskingringen genom att utesluta kritiker på falska grunder och bädda för att fortsätta sitta kvar som förbundsordförande.

Årsmötet hålls den 17 oktober i staden Gutersloh.